1. Τι είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση;

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι ένα είδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε εξωτερικές συνθήκες. Πιο απλά, πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται γονιμοποίηση ωοκυττάρων με σπερματοζωάρια εκτός του γυναικείου σώματος, και στη συνέχεια τα έμβρυα που προέκυψαν, επιστρέφονται στην μήτρα. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ δημοφιλής με την επωνυμία "μωρό σε δοκιμαστικό σωλήνα".

2 . Ποια είναι η διαφορά μεταξύ IVF και ICSI ;


Στη μέθοδο ICSI ( ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος), λαμβάνετε ένα προκαθορισμένων παραμέτρων σπερματοζωάριο, το οποίο εγχέεται απευθείας στο ωοκύτταρο. Στην κλασσική εξωσωματική γονιμοποίηση, το θηλυκό ωάριο περιλούζετε με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σπερματοζωάρια και περιμένουμε τη γονιμοποίηση.

ICSI εφαρμόζεται πιο συχνά σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας, όταν η σεξουαλικές λειτουργίες της γυναίκας είναι σε κανονική ισχύ.

3. Τι είναι η σπερματέγχυση ;

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση είναι μια διαδικασία στην οποία το σπέρμα μετά από ειδική επεξεργασία χύνεται με ένεση απευθείας στην μήτρα της γυναίκας. Δηλαδή, η γονιμοποίηση εκτελείτε σε φυσικές συνθήκες (εν ζωή).

4. Γιατί σε εμάς;

Το μοναδικό ιατρείο για μελέτη της στειρότητας στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία βρίσκεται στην πόλη Στάρα Ζαγόρα και δημιουργήθηκε από τον Δρ. Στέφαν Στέφανοφ, ο οποίος ασχολείται με θέματα αναπαραγωγικής ιατρικής για περισσότερα από 5 χρόνια. Σήμερα , εργάζεται ως ειδικός γυναικολόγος στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στο Κλινικό Ινστιτούτο Αναπαραγωγικής Ιατρικής " Αγία Ελισάβετ " στο Πλέβεν.

Το ιατρείο δημιουργήθηκε ως θυγατρικό του ΚΙΑΙ "Αγία Ελισάβετ" με βασική ιδέα να διευκολυνθεί η ανάγκη εξέτασης και διαβούλευσης στους ασθενείς με υπογονιμότητα στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία. Η επίσκεψη στο ιατρικό κέντρο του Δρ. Στέφανοβ θα γλυτώσει στους ασθενείς εκατοντάδες χιλιόμετρα, χρόνο και έξοδα.

Το ιατρείο υπογονιμότητας είναι εξοπλισμένο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Παρέχει διαβουλεύσεις, εξετάσεις, ολοκληρωμένη διάγνωση και θεραπεία της υπογονιμότητας , καθώς και την προετοιμασία των ασθενών για εξωσωματική γονιμοποίηση .

Σε όλους τους επισκέπτες διασφαλίζετε η ποιοτική και φιλική εξυπηρέτηση , με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα .