Παρεχόμενες δραστηριότητες

• Διάγνωση και θεραπεία της στειρότητας

• Διέγερση των ωοθηκών

• Ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών στην εξωσωματική γονιμοποίηση / ενδομήτρια σπερματέγχυση

• IUI ( ενδομήτρια σπερματέγχυση )

• Εξωσωματική γονιμοποίηση ( IVF / ICSI )

• Εξωσωματική γονιμοποίηση ( IVF / ICSI ) με δωρεά ωαρίων.

• Διάγνωση και θεραπεία σε αυθόρμητες αποβολές.

• Συμβουλευτική δραστηριότητα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

• Διαβούλευση με τους ασθενείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από το Κέντρο " Ταμείο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής "

• Μελέτη της διαβατότητας των σαλπίγγων - Υστεροσαλπιγγογραφία ( αναισθησία )

• Υστεροσκόπηση - Σονο-υστερογραφία (ΣΥΓ)

• Έρευνα των ανοσολογικών , ενδοκρινολογικών, γενετικών και μολυσματικών παραγόντων που συνδέονται με τη στειρότητα, της επαναλαμβανόμενες αυθόρμητες αποβολές και της αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

• Παρακολούθηση της κύησης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση.

• Παρακολούθηση της κύησης μετά από προηγούμενες αυθόρμητες αποβολές.

• Παρακολούθηση της φυσιολογικής κύησης.

• KTΓ (Μελέτη Καρδιοτοκογραφήματος – Εξέταση της καρδιακής δραστηριότητας του εμβρύου και παρουσία των συσπάσεων της μήτρας.)