Гинекологични манипулации

Цена

Криоконсервация (замразяване) на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони

Цена

Хистеросалпингосонография

170 лв.

Криоконсервация на сперматозоиди

165 лв.

Трансвагинална аспирация на яйчникова киста

380 лв.

Замразяване на яйцеклетки /ембриони до 3 бр.

220 лв.

Абразио

200 лв.

Замразяване на яйцеклетки /ембриони до 6 бр.

270 лв.

Полипектомия

200 лв.

Замразяване на яйцеклетки/ембриони до 9 бр.

400 лв.

Серклаж

360 лв.

Замразяване на яйцеклетки /ембриони > 9 бр.

700 лв.

Дилатация на цервикален канал

150 лв.

Съхранение на сперматозоиди/яйцеклетки/ембриони

Биопсия на ендометриум

100 лв.

Поставяне на спирала

55 лв.

Съхранение за 6 месеца

180 лв.

Отстраняване на спирала

35 лв.

Съхранение за 9 месеца

270 лв.

Биопсия

60 лв.

Съхранение за 1 година

360 лв.

Хистология

50 лв.

Съхранение за 2 години

600 лв.

Пункция при хиперстимулация

380 лв.

Съхранение за 3 години

900 лв.

Сваляне на конци от оперативна рана

20 лв.

Съхранение за 4 години

1100 лв.

Асистирана репродукция

Съхранение за 5 години

1300 лв.

Размразяване на яйцеклетки/ембриони

200 лв.

Автоложна (партньорска) инсеминация

470 лв.

Манипулации и терапия

Автоложна (партньорска) реинсеминация

130 лв.

Венозно вливане на Immunovenin-intact 5% IgG

100 лв.

Донорска инсеминация

730 лв.

Венозно вливане на Intralipid/Lipovenoes

70 лв.

Донорска реинсеминация

240 лв.

Вливане на Immunovenin-intact 5% IgG + Intralipid/Lipovenoes

140 лв.

Ин витро процедури и манипулации

Проба за поносимост на антибиотик (еднократно)

20 лв.

Класическо ин витро оплождане (IVF) и ембриотрансфер

2700 лв.

Венозно вливане

20 лв.

Интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид (ICSI) и ембриотрансфер

2950 лв.

Поставяне на венозна инжекция

10 лв.

IVF и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл

1700 лв.

Поставяне на мускулна инжекция

5 лв.

Поставяне на подкожна инжекция

3 лв.

ICSI и ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл

2100 лв.

Поставяне на периферен венозен източник

10 лв.

Вземане на кръв

2 лв.

Ембриотрансфер

400 лв.

* Забележка:

В цената на IVF/ICSI-ET за всеки цикъл се включват:

· УЗИ и консултации с акушер-гинеколог по време на стимулация;

· Хормонални изследвания по време на стимулация;

· Фоликулна пункция;

· Ин витро оплождане (IVF/ICSI);

· Ембриотрансфер;

· Анестезия при фоликулна пункция.

Използване на донорски сперматозоиди за IVF/ICSI

600 лв.

PESA/TESE/TESE

1300 лв.

Подбор, подготовка и синхронизация на цикъл в донорска програма

900 лв.

Допълнителна анестезия при ембриотрансфер

120 лв.