Даряването на яйцеклетки е благороден жест, който ражда нов живот

Интервю за BrjagNews
Д-р Стефан Стефанов, акушер-гинеколог: Даряването на яйцеклетки е благороден жест, който ражда нов живот
Д-р Стефан Стефанов, акушер-гинеколог в МЦ КИРМ „Св. Елисавета” - Плевен, е завършил висшето си образование по специалност "Медицина" в Тракийския университет в Стара Загора. Придобил е специалност "Акушерство и гинекология" през 2007 г. Пристига в Плевен преди повече от три години, за да специализира в областта на асистираната репродукция в Медицински център КИРМ „Св. Елисавета”. Днес вече е професионалист, който владее всички гинекологични и асистирани техники и бележи отлични резултати.

- Д-р Стефанов, в България все по-често се говори за донорство на яйцеклетки. Но и много се спекулира с темата. Как е регламентирано то?

- В България даряването на яйцеклетки е легално, като то може да бъде от анонимни или родствени дарители. В много страни по света донорството на яйцеклетки е рутинна процедура и ин витро центровете там са разработили специални донорски програми. У нас донорството е регламентирано от 2007 г. с наредба на Министерство на здравеопазването. Но за съжаление много малко се говори за това, а в същото време много жени се нуждаят от донорски яйцеклетки, които им дават единствения шанс да имат деца.

- Кои жени се нуждаят от донорски яйцеклетки?

- Това са жени, които са родени с яйчникови малформации и не могат да продуцират яйцеклетки. Други са раково болни жени, при които са премахнати яйчниците или те не могат да произвеждат качествени яйцеклетки в резултат на проведена химио- или лъчетерапия. Има жени, които преждевременно навлизат в менопауза или такива с наследствени заболявания, които биха могли да се предадат на техните деца. Немалко са и жените с лош отговор на хормонална стимулация, които продуцират малко на брой яйцеклетки или в напреднала възраст. Но не трябва да се забравя, че горна възрастова граница за провеждане на ин витро процедура с донорски яйцеклетки, съгласно измененията на Наредба 28, обнародвани в Държавен вестник, бр. 58, от 29 юли 2011 г., е 51 години.

- Кой прави подбора на донорите на яйцеклетки?

- Донорите на яйцеклетки се подбират от лекарите специалисти, това са акушер-гинеколозите в МЦ КИРМ - Плевен, изключително внимателно по критерии, заложени в Наредба 28 и направените в нея изменения (ДВ, бр. 58, 29.07.2011 г.) и под контрола на Изпълнителната агенция по трансплантация. Всеки потенциален донор подробно е информиран от специалист от МЦ КИРМ - Плевен за процедурата по даряване. При кандидатстване за донорство на яйцеклетки се извършва пълен набор от гинекологични, хормонални, серологични и генетични изследвания на жената, кандидат за донор, съгласно Програмата на МЦ КИРМ - Плевен. Забранено е разкриването на самоличността на анонимните донори на яйцеклетки или разгласяването на информация, която би могла да доведе до идентифицирането им от реципиентите или трети лица.

- На какви изисквания трябва да отговарят кандидатите за донори на яйцеклетки?

- Жената, която иска да стане донор на яйцеклетки, трябва да е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване и от 18 до 38 години при родствено даряване. Да е информирана за рисковете, които поема. Да е дала писмено съгласие, заверено от нотариус. Да е физически и психически здрава. Да има поне едно живородено дете.

- Получават ли донорките нещо срещу дарените яйцеклетки?

- Не е разрешено комерсиализирането на донорството на яйцеклетки. Разрешава се единствено на донорката на яйцеклетки да се възстановяват направени разходи - за ползване на транспорт, причиняване на временна неработоспособност, болка или дискомфорт, за специфични пропуснати ползи - загуба на време, на дневни приходи и др., в разумни размери, свързани с акта на даряване. В МЦ КИРМ - Плевен възстановяването на направените разходи от донора може да достигне до 2000 лв.

- Тромава ли е процедурата по даряване на яйцеклетки?

- Донорската програма на яйцеклетки в МЦ КИРМ е отлично организирана, така че жената донорка да бъде максимално улеснена в процеса на даряване, освен това тя получава безплатно широк пакет от изследвания и консултации, важни не само за нейните репродуктивни функции, но и за здравето й като цяло. Обезщетението в размер до 2000 хиляди лева разумно покрива всички неудобства, свързани с евентуални отсъствия от работа. Всяка жена, готова да дари яйцеклетки в МЦ КИРМ - Плевен, може да получи подробна информация и отговор на всички вълнуващи я въпроси лично от мен, както и от всеки един от нашите акушер-гинеколози.

BrjagNews.bg – Новините на севера